Girls Freshman Volleyball · Freshman VB v Turner…2-0